Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Lombokplein - nummer 1

Februari 2018
 
Hoofdfoto
Dit is de eerste  nieuwsbrief over het Lombokplein. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft voor de plannen in dit gebied. 

 

Westplein wordt Lombokplein

De raad heeft op 7 december 2017 de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vastgesteld. In de omgevingsvisie staan plannen voor het ontwikkelen van een groen, gezond, duurzaam en levendig nieuw deel van de stad op twee locaties: Beurskwartier en Lombokplein. Download hier de Omgevingsvisie.   
In deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de plannen voor  het project  Lombokplein.  U krijgt informatie over de verandering van het Westplein naar een nieuwe woonbuurt,  en over hoe en wanneer bewoners en andere partijen betrokken worden. 

 


Omgevingsvisie vastgesteld – en nu verder!

We werken de omgevingsvisie uit in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en een Functioneel Ontwerp voor de openbare ruimte.  We leggen hierin onder andere vast waar bebouwing zal komen en waar juist groen, hoe hoog die bebouwing kan worden en hoe het programma voor wonen en voorzieningen er uit gaat zien. Ook eisen met betrekking tot energie, duurzaamheid en circulariteit worden uitgewerkt.

 

Water en groen, spelen en verkeer

Het ontwerp voor de openbare ruimte gaat onder andere in op het terugbrengen van het water van de Leidse Rijn, de uitwerking van de stadsstraat die om het NH hotel heen komt te liggen, waar bruggen moeten komen, hoe de langzaam verkeersroutes precies gaan lopen, waar plekken komen om te spelen en te verblijven en de bereikbaarheid van bestaande en nieuwe functies in het gebied.

 

Onderzoek

Ook komt er nog een onderzoek naar extra groen in het plangebied, naar een eventuele ongelijkvloerse kruising voor fietsers tussen de Leidseweg en het Westplein, hoe de stadsstraat zo robuust mogelijk uitgevoerd kan worden en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het aantal vervoersbewegingen door het gebied te verminderen. Deze opdrachten voor onderzoek heeft de raad bij de vaststelling van de omgevingsvisie meegegeven.

 

Lombokplein wordt van u, van jou, van de stad

Per onderdeel bekijken we wie belanghebbenden zijn en op welke wijze zij het beste betrokken kunnen worden bij de uitwerking van de plannen. We zullen bewoners, ondernemers of organisaties persoonlijk benaderen, maar ook bredere bijeenkomsten organiseren. Hoe en wanneer dit precies plaatsvindt zal ook via deze nieuwsbrief bekend gemaakt worden.  Heeft u ideeën? We horen het graag.  U bent altijd welkom in ons Stadslab, op de 2e etage van het Stadskantoor, om vragen te stellen of uw ideeën te bespreken. Binnenlopen kan altijd, maar u kunt ook een mail sturen naar stadslab@utrecht.nl

 

Blik naar de toekomst

In 2018 worden de plannen uitgewerkt zodat ze  in de loop van 2019 formeel ter inzage gelegd kunnen worden. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen zal na vaststelling door de raad  als kader dienen voor de vastgoedontwikkelingen in het gebied en het Functioneel Ontwerp vormt de basis voor verdere uitwerking in een definitief ontwerp en voor de aanbesteding van een aannemer voor de inrichting van de openbare ruimte.

 


Foto Placemaking

 

Placemaking Westplein –
tijdelijke maatregelen voor een leefbare buurt

Over enkele jaren is het Westplein verleden tijd. Het is nu nog het domein van héél veel auto’s, fietsen, asfalt en fietsklemmen. Maar over enkele jaren ligt daar het Lombokplein. Dan kun je er wonen, maak je een boottochtje over de Leidse Rijn, geniet je er van groen en heeft Lombok er een plein bij. Een aantrekkelijk vooruitzicht voor veel mensen!
In de tussentijd kunnen bewoners en ondernemers al veel doen om hun buurt leefbaar en aangenaam te maken. Om die reden zijn op zaterdag 27 januari ongeveer 25 mensen in een placegame met elkaar aan de slag gegaan om voor het Westplein een programma te maken met activiteiten en tijdelijke maatregelen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

 

Fleur en kleur

De deelnemers aan de placegame zijn met uiteenlopende ideeën gekomen. Van het verbeteren van de verlichting en het creëren van meer zitmogelijkheden in het gebied tot het organiseren van wekelijkse activiteiten voor kinderen en een terugkerend buurtfeest. Eén van de ideeën is direct gerealiseerd: er is in totaal 40 strekkende meters gemengde narcissen en 60 strekkende meters Turkse tulpen en sterhyacinten (Scilla siberica) geplant rondom het kunstwerk van de hijskraan op de Graadt van Roggenweg. Als er in de toekomst gebouwd moet worden op deze plek, dan kunnen de bloembollen verplaatst worden naar een andere plek.

 

Kom erbij op 21 februari

Op woensdagavond 21 februari komen we met ongeveer 20 betrokkenen bij elkaar om de gemaakte plannen verder uit te werken en een stap verder te brengen. Goede ideeën blijven altijd welkom! Dus: wie op 27 januari niet aanwezig kon zijn is op 21 februari van harte uitgenodigd om zich bij ons te voegen. Neem voor info over tijd en plaats even contact op via stadslab@utrecht.nl

         
     

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op TwitterUitschrijven