Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logo
 
         
     

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

9 November 2020
 
 
 

Plannen voor vijf windmolens en 35 ha zonnevelden in Rijnenburg

 

Drie partijen hebben zich bij de gemeente gemeld om duurzame energie op te gaan wekken in Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie, Eneco en BHM Solar hebben een voorstel ingediend voor vijf windmolens en 15 hectare zonnevelden in polder Rijnenburg, plus 20 hectare op de Nedereindse Plas. Sunrock en E-Lekstroom hebben ook een plan voor 20 ha zonnevelden op de Nedereindse Plas ingestuurd. Een derde partij, Groenleven, heeft interesse getoond in zonnevelden op de Nedereindse Plas en hiervoor een visie ingediend.


De gemeenteraad besloot in juli om in de polders Rijnenburg en Reijerscop ruimte te bieden voor het opwekken van duurzame energie, met een maximum van acht windmolens en 230 hectare zonnevelden. Initiatiefnemers konden hiervoor tot 1 november plannen indienen. Het college gaat de voorstellen nu toetsen aan het door de raad vastgestelde uitnodigingskader met voorwaarden. Daar hoort ook bij dat met netwerkbedrijf Stedin wordt besproken of de voorstellen passen binnen de beschikbare capaciteit voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Op basis hiervan beslist het college later dit jaar welke voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden. Ook beslist het college dan of er een tweede ronde komt waarin initiatiefnemers voorstellen kunnen indienen.


Betrokkenheid gemeente

De gemeente wil betrokken blijven bij initiatieven en bewoners en zal bij informatiebijeenkomsten aanwezig zijn als toehoorder en om vragen te beantwoorden.
Rijne Energie houdt op dinsdag 10 november 20 uur een online informatiesessie over hun voorstel voor het energielandschap. Aanmelden kan hier


Vervolgstappen

De aanleg van het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 starten. Op de website vindt u een overzicht van welke stappen daarvoor moeten worden doorlopen.


 
     

 

Volg ons Naar Facebook gemeente Utrecht Twitter icoon Instagram icon Social media icon  

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

Uitschrijven

Bekijk welke nieuwsbrieven we nog meer hebben en schrijf u in