Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logo
 
         
     

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

September 2020
 
 

Voor de zomer hebben we u geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad om een energielandschap met windmolens en zonnevelden in polders Rijnenburg en Reijerscop mogelijk te maken. Initiatiefnemers die zonne- en/of windenergie willen produceren hebben tot 1 november 2020 de tijd om voorstellen in te dienen. De gemeente zal de plannen van de initiatiefnemers beoordelen aan de hand van de visie en het uitnodigingskader en selecteert vervolgens de initiatiefnemers die hun plannen verder mogen uitwerken. Omdat de deadline voor het indienen van plannen nog voor ons ligt, hebben we hier nog geen nieuws over te melden, maar we brengen u wel graag op de hoogte van een aantal andere ontwikkelingen in en om het gebied. 


Windmolens en zonnevelden in Woerden

 

Heel Nederland doet wat om over te gaan op duurzame energie. Gemeente Woerden wil haar bijdrage leveren en zet stappen om grootschalig duurzame energie op te wekken. Het college van Woerden vindt het belangrijk om ook input van inwoners en omwonenden mee te nemen. Daarom is de gemeente sinds januari met bewoners in gesprek over voorwaarden waaronder bijvoorbeeld windmolens en zonnevelden mogelijk zijn. Dit wordt samen met analyses van o.a. ruimtelijk experts vastgelegd in een Afwegingskader. Deze wordt gebruikt om aanvragen te toetsen en geldt als basis voor de bijdrage van Woerden aan de Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenteraad van Woerden besluit over het Afwegingskader en de RES.

 

Praat mee over het Afwegingskader
In de zomer is er een concept Afwegingskader opgesteld. De gemeente Woerden gaat hierover graag met u in gesprek tijdens een laatste ronde inloopavonden:

 

• 29 september: Harmelen
• 30 september: Online
• 6 oktober: Kamerik

 

Meer informatie en aanmelden: www.woerden.nl/duurzameopwek


Enquête bewoners polders Rijnenburg en Reijerscop


Deze zomer hebben we in een online enquête een aantal vragen voorgelegd aan bewoners van de polders Rijnenburg en Reijerscop. We wilden graag weten of en hoe zij de komende periode geïnformeerd en betrokken willen worden over het energielandschap. In totaal deden 80 inwoners mee. De resultaten van de enquête gebruiken we bij het benaderen en betrekken van bewoners in de volgende fase. Opvallend was dat veel mensen over de verdere ontwikkelingen het liefst via een nieuwsbrief of brief worden geïnformeerd. Mensen die zich betrokken voelen en willen meedenken over de uitvoering van de plannen, willen dit het liefst in een live bijeenkomst doen.

 

fig_1 fig_2 fig_4

 
         
         
     

 

Volg ons Naar Facebook gemeente Utrecht Twitter icoon Instagram icon Social media icon  

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

Uitschrijven

Bekijk welke nieuwsbrieven we nog meer hebben en schrijf u in