Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Februari 2020
 
 
De Utrechtse gemeenteraad heeft in 2017 opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie kunnen produceren met behulp van zonne- en/of windenergie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 16 januari 2020 een definitief voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit voorstel staat dat het college in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal 20 jaar ruimte wil bieden voor een energielandschap met maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 


Raadsinformatiebijeenkomst 18 februari a.s.


• Dinsdag 18 februari 2020
• Stadhuis, Stadhuisbrug 1
• 19.30 – 22.30 uur


Op dinsdag 18 februari krijgt de gemeenteraad informatie over de plannen van het college van Burgemeester en Wethouders voor een Energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Woon je in de polders of in de omliggende wijken? Of ben je initiatiefnemer, belanghebbende, belangenbehartiger of was je betrokken bij het voortraject? De gemeenteraad van Utrecht is benieuwd naar jouw mening. Je kunt bij de raadsinformatiebijeenkomst aanwezig zijn en het gesprek met raadsleden aangaan.


Aanmelden
Het is prettig als je je van tevoren aanmeldt. Dat kan via het aanmeldformulier op de website van de gemeenteraad. Je ontvangt dan een paar dagen voor de bijeenkomst een mail met meer informatie.

 

Programma

De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 22.30 uur en vindt plaats op het Stadhuis. Aan het begin van de bijeenkomst inventariseert de voorzitter kort aandachtspunten, zorgen en wensen. Raadsleden hebben ook enkele partijen benaderd om namens bewoners en omwonenden, initiatiefnemers, ontwikkelaars en andere betrokken partijen een korte pitch te houden. Op basis van de aandachtspunten die uit dit eerste deel van de bijeenkomst naar voren komen, stellen raadsleden in het tweede deel vragen aan gemeenteambtenaren en experts.


Je kunt voorafgaand aan de bijeenkomst raadsleden jouw standpunt meegeven. Vul hiervoor het aanmeldformulier in. Ook als je vragen voor experts hebt, is het prettig als je dit raadsleden van tevoren laat weten via dit formulier.

 

Meer informatie over de raadsinformatiebijeenkomst

Actuele informatie en stukken over de bijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad onder agendapunt 4. Voor actuele informatie kunt u de raad ook volgen via het twitteraccount Gemeenteraad Utrecht.

 

Overige informatie uit de raad


• De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 6 februari j.l. een initiatiefvoorstel ingediend waarin zij pleit voor woningbouw in Rijnenburg.

Dit initiatiefvoorstel wordt tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 18 februari toegelicht en besproken (agendapunt 4.3).

 

• D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben tijdens de raadsvergadering van 6 februari een motie ingediend. De partijen stelden dat de ontsluiting van mogelijke verstedelijkingslocatie Rijnenburg niet gratis is en de capaciteit van de wegen rond Rijnenburg nu al onvoldoende is.

 

         
     

 

Volg ons Naar Facebook gemeente Utrecht Twitter icoon Instagram icon Social media icon  

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

Uitschrijven

Bekijk welke nieuwsbrieven we nog meer hebben en schrijf u in