Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

juni 2019
 

Op verzoek van de Utrechtse gemeenteraad heeft de gemeente samen met initiatiefnemers, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden scenario’s uitgewerkt voor een energielandschap in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. Het college heeft op basis van deze scenario’s een conceptvoorstel gemaakt. Dit conceptvoorstel wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief voorstel en dan voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna besluit de gemeenteraad hoe we het energielandschap invullen en welke stappen we moeten doorlopen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Onder grote belangstelling werd op 17 april het conceptvoorstel Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop van het college toegelicht tijdens een bijeenkomst bij La Place in De Meern. Vanwege de hoge opkomst hebben we twee plenaire sessies gehouden. Op een informatiemarkt werd op panelen het voorstel van het college toegelicht. Specialisten waren aanwezig om vragen te beantwoorden en toe te lichten waarom in het voorstel van het college bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast beantwoordde Wethouder Lot van Hooijdonk in twee plenaire sessies veel vragen.

Vragen en reacties

 

Bewoners en omwonenden hadden tot 19 mei de mogelijkheid om via een emailadres te reageren op het conceptvoorstel van het college voor een energielandschap. We ontvingen in totaal rond de 350 reacties. Daarnaast ontvingen we reacties van de vier buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden). We nemen alle reacties nu stuk voor stuk door en kijken per reactie of dit aanleiding geeft om iets in het plan voor het energielandschap aan te passen.

 

We werken aan een document waarin u precies leest wat wij met alle reacties hebben gedaan. Deze zullen we na de zomer via onze website en nieuwsbrief met u delen. Mensen die zelf een reactie hebben gegeven, ontvangen de verwerking ook persoonlijk via het emailadres waarmee zij reageerden.


Na de zomer collegebesluit

 

De komende periode werkt het college toe naar een definitief voorstel dat ze aan de gemeenteraad gaat voorleggen. Momenteel laten we nog twee onderzoeken uitvoeren: een second opinion op de berekeningen van geluid en slagschaduw van windturbines en een check op de andere cijfers en feiten uit het voorstel.

 

Verder worden de hoofdlijnen van het uitnodigingskader uitgewerkt tot een definitieve versie. Het uitnodigingskader schetst de randvoorwaarden voor de initiatieven die kunnen worden ingediend nadat de raad een besluit neemt over het energielandschap.


Gemeenteraad besluit over energielandschap

 

De gemeenteraad heeft het laatste woord over het voorstel voor Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel aan de raad voor. De onderliggende onderzoeksrapporten, het verslag van de onafhankelijke procesbegeleider en het document met alle reacties worden ook meegestuurd. De raad besluit of ze het voorstel goedkeurt.

 

We verwachten dat het college na de zomer het definitieve voorstel aan de raad zal voorleggen. De gemeenteraad gaat dan nog een aantal keer met elkaar in gesprek over dat plan en zal daarna een besluit nemen. Als de raad instemt met het energielandschap, start de volgende fase van het project waarin we op zoek gaan naar initiatiefnemers die het project kunnen uitvoeren.


Lees hier meer over het proces.

          
     

 

Volg ons Naar Facebook gemeente Utrecht Twitter icoon Instagram icon Social media icon  

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

Uitschrijven

Bekijk welke nieuwsbrieven we nog meer hebben en schrijf u in