Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

April 2019
 

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie? En hoe kunnen we dat combineren met andere activiteiten in dit gebied? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad in juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Samen met u hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt. Vervolgens heeft het college een conceptvoorstel gemaakt voor de invulling van het energielandschap. Dit voorstel bestaat uit elementen van de verschillende scenario’s. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in het najaar hoe we het energielandschap invullen en welke stappen we moeten doorlopen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Informatieavond 17 april

Op woensdag 17 april organiseren we een informatiebijeenkomst voor bewoners, omwonenden en andere betrokkenen. U bent van harte uitgenodigd om tussen 19.00 en 22.00 uur langs te komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC Restaurant). Wij vragen u zich van te voren aan te melden.

 

Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op het proces van de afgelopen periode. Waaraan hebben we met elkaar gewerkt, waar staan we nu en wat is het vervolg? U krijgt ook een toelichting op het conceptvoorstel van het college en er is gelegenheid om vragen te stellen.

 

Kijk op de website voor meer informatie. Hier staat ook hoe u zich kunt aanmelden.


Conceptvoorstel van het college

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft een conceptvoorstel gemaakt voor het energielandschap. In dit conceptvoorstel staat welke ruimte het college biedt voor zonne-energie en windenergie, aan welke voorwaarden deze moeten voldoen en op welke manier het college natuur, landschap en recreatie in de polders wil bevorderen. Op basis van de uitgewerkte scenario’s en de wensen en zorgen, heeft het college de balans gezocht tussen belangen van bewoners en omwonenden en de productie van duurzame energie.

 

Het conceptvoorstel van het college biedt ruimte voor de realisatie van:
• Maximaal 11 grote windmolens in Rijnenburg en Reijerscop (44 megawatt)
• Maximaal 227,5 hectare zonnevelden in Rijnenburg (163 megawatt).

 

Hiermee kan voor 96.000 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Dat is bijna tien procent van de huidige vraag naar warmte en elektriciteit in Utrecht en tien keer zo veel duurzame energie als nu geproduceerd wordt in de gemeente. Op basis van de lessen uit de participatie, stellen we hierbij strengere eisen dan wettelijk noodzakelijk aan geluid en slagschaduw van windmolens.

 

Sinds 2016 praten we met bewoners en omwonenden, grondeigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen over het energielandschap. Hieruit bleek vooral dat veel mensen zich zorgen maken over geluid en slagschaduw. We plaatsen de molens daarom op minimaal 800 meter van de woonwijken in De Meern, Nieuwegein en IJsselstein. Daarnaast wil het college strengere eisen stellen dan wettelijk vereist aan geluid en slagschaduw. Het college vraagt de best beschikbare techniek en geluidsarme windmolens. Ook moet een deel van de opbrengst ten goede komen aan bewoners en omwonenden.

Landschap, natuur en recreatieve routes
In het gebied komt meer ruimte voor recreatie en natuur en de mogelijkheid voor een roeibaan wordt opengehouden.


Kijk voor meer informatie en het volledige conceptvoorstel op de website.


Reageren op het conceptvoorstel

De gemeente geeft bewoners en omwonenden de gelegenheid om te reageren op het conceptvoorstel van het college. Kijk op de website voor meer informatie hierover.

De buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden), de provincie en de initiatiefnemers kunnen ook nog op het conceptvoorstel reageren.


Rondkijken in het energielandschap

Bent u benieuwd hoe het landschap er uit komt te zien als er zonnepanelen en windmolens staan? U krijgt hier de mogelijkheid om rond te kijken in een voorbeeld van het energielandschap. Dit is niet hoe het landschap er exact uit komt te zien, maar het geeft wel een indruk van het landschap met windmolens en zonnevelden.


Vervolgstappen

Deze week worden bewoners en omwonenden met een wijkbericht op hoogte gebracht van het conceptvoorstel van het college. De betreffende grondeigenaren en initiatiefnemers worden ook geïnformeerd.

 

De komende weken kunnen verschillende betrokkenen nog op het conceptvoorstel reageren. Ook wordt een second opinion uitgevoerd op de getallen en berekeningen die gebruikt zijn. Voor de zomer wordt een definitief voorstel van het college aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht. We verwachten dat de raad daar eind 2019 een besluit over neemt.

 

Na het besluit van de gemeenteraad kunnen initiatiefnemers concrete voorstellen indienen. We verwachten dat de uitvoering op z’n vroegst in 2021 start.

 

Op de website staat het proces in beeld gebracht.

 
     

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

 

Uitschrijven