Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Februari 2019
 

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie? En hoe kunnen we dat combineren met andere activiteiten in dit gebied? Deze vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Hiervoor werden verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit deden we samen met u. In 2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht, na het raadplegen van de buurgemeenten, een besluit over de verdere uitwerking van het energielandschap. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Wijziging in de planning
In de nieuwsbrief van december hebben wij gemeld dat het college van Utrecht de buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden) begin 2019 om een reactie vraagt over de scenario’s en de invulling die het college van Utrecht daarbij voor ogen heeft. Het college wil de buurgemeenten in de gelegenheid stellen te reageren op een voorstel voor het energielandschap dat gebaseerd is op ingrediënten uit meerdere scenario’s. Er blijkt iets meer tijd nodig te zijn om tot zo’n voorstel te komen. We verwachten dat de scenario’s en het voorstel niet begin 2019, maar in het voorjaar naar de buurgemeenten gaan.

 

Het college van Utrecht heeft de Utrechtse gemeenteraad via een raadsbrief over deze wijziging in de planning geïnformeerd.


Vervolgstappen
Allereerst neemt het Utrechtse college van B en W in het voorjaar van 2019 een besluit over het voorstel voor een energielandschap. De buurgemeenten en de Provincie krijgen daarna zes weken de tijd om op het voorstel te reageren. Ook vraagt de gemeente de initiatiefnemers en de grondeigenaren in deze periode om een reactie op het voorstel te geven. Nadat de 6 weken voorbij zijn, worden de reacties verwerkt in het voorstel. Hierna neemt het college van B en W rond de zomer een tweede besluit. Ditmaal over het definitieve voorstel dat zij voorlegt aan de Utrechtse gemeenteraad. Over het algemeen duurt het na een collegebesluit nog drie maanden voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

 
     

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

 

Uitschrijven