Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

September 2018
 

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie?  En hoe kunnen we dat combineren met andere activiteiten in dit gebied? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Hiervoor werden verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit deden we samen met u. Begin 2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht, na het raadplegen van de buurgemeenten, een besluit over de zes onderscheidende scenario’s. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Laatste werkbijeenkomst: 9 oktober a.s.
Op dinsdag 9 oktober a.s. vindt de derde en laatste werkbijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om tussen 18.00 en 21.00 uur langs te komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC Restaurant), Meerndijk 59, Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met de gemeente Utrecht in gesprek over de opbrengst van het ontwerpproces.

De derde werkbijeenkomst is qua inhoud en opzet anders dan de voorgaande werkbijeenkomsten. Eerder haalden we ideeën op voor de verdere uitwerking van de scenario’s van het energielandschap. De initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht hebben de opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald zo goed mogelijk verwerkt in de scenario’s. Tijdens deze laatste werkbijeenkomst kunt u vragen stellen en reageren op eventuele onduidelijkheden en onjuistheden in de producten die naar aanleiding van de eerdere werkbijeenkomsten en ontwerpateliers zijn opgesteld. Er is ook ruimte voor andere vragen, bijvoorbeeld over het vervolgproces.

Vooraf aanmelden
De derde werkbijeenkomst is opgedeeld in drie verschillende gespreksrondes, die ieder een uur duren. U kunt zich voor één gespreksronde aanmelden. Op deze manier proberen we het aantal mensen over de avond te spreiden en iedereen voldoende gelegenheid te geven zijn of haar vragen beantwoord te krijgen.

De gespreksrondes zijn op dinsdag 9 oktober:

•    van 18.00 tot 19.00 uur (ronde 1)
•    van 19.00 tot 20.00 uur (ronde 2)
•    van 20.00 tot 21.00 uur (ronde 3)

U kunt zich tot zondag 7 oktober a.s. aanmelden via de website. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk maandag 8 oktober per e-mail een bevestiging van ons. Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan we in deze drie gespreksrondes kunnen plaatsen, dan zullen we nog een extra gespreksronde aanbieden.


Informatie vooraf op de website
Om u goed te kunnen voorbereiden op deze bijeenkomst zetten we de scenario’s en de begeleidende documenten vooraf online op onze website. We streven ernaar dit ongeveer een week voor de werkbijeenkomst te doen. Het betreft de documenten waar we tijdens de werkbijeenkomst het gesprek over zullen hebben. Zodra de documenten online staan laten we dit weten via de nieuwsbrief.
     

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op TwitterUitschrijven