Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

juni 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop


Tweede werkbijeenkomst: 30 juni a.s.
Graag nodigen we u uit voor de tweede werkbijeenkomst over grootschalige energieopwekking in Rijenburg en Reijerscop. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 juni a.s. van 10.00 tot 14.00 uur bij NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

U hoeft zich hier niet voor aan te melden. U kunt binnenlopen wanneer u wilt, er is geen gezamenlijk startmoment. De opzet van de werkbijeenkomst is grotendeels hetzelfde als de eerste werkbijeenkomst op 17 mei jl. U kunt vragen stellen, in gesprek gaan met initiatiefnemers, ontwerpers, experts en medewerkers van de gemeente en ideeën aandragen voor het verder uitwerken van het energielandschap. Ook hebben we belangenorganisaties een plek aangeboden op de bijeenkomst.

Naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst van 17 mei 2018 zijn initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht aan de slag gegaan om scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Hiervoor maken zij o.a. gebruik van de opmerkingen en ideeën die tijdens de eerste werkbijeenkomst zijn verzameld en de gesprekken die zijn gevoerd met bewoners, omwonenden en verschillende belangengroepen. Er is ook een nieuw scenario uitgewerkt door een aantal voormalige leden van de uitwerkingsgroep. De resultaten worden gepresenteerd op 30 juni.

Opbrengst eerste werkbijeenkomst
De schetsen van de scenario's en de andere informatiepanelen die tijdens de eerste werkbijeenkomst werden gepresenteerd, staan sinds vrijdag 18 mei op de website van de gemeente. Tijdens de werkbijeenkomst werden ruim 300 reactieformulieren ingevuld en na de bijeenkomst zijn nog enkele reacties naar ons gemaild. De reactieformulieren worden gebruikt om de scenario’s verder uit te werken en te verreiken. Op de website staat zowel een bestand met alle opmerkingen als een bestand met een samenvatting van de reacties.

Energielandschap in commissie Stad & Ruimte

Op donderdag 31 mei 2018 heeft er een raadsinformatie bijeenkomst plaatsgevonden waarin gemeenteraadsleden, belangenorganisaties, bewoners en omwonenden in gesprek gingen over het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.

 

Dit was aanleiding voor een aantal politiek partijen om op donderdag 14 juni 2018 in de commissie stad & ruimte met raadsleden en de wethouder in discussie te gaan over het proces tot nu toe. De bijeenkomst in de commissie kunt u terugkijken via de volgende link (debat start vanaf 1:40:00 minuten):


Energie in coalitieakkoord
De zeven wethouders van het nieuwe Utrechtse college van burgemeester en wethouders zijn donderdag 7 juni geïnstalleerd in de gemeenteraad. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) houdt Energie in haar portefeuille. Het nieuwe college voert de maatregelen uit het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen' uit. In het coalitieakkoord is te lezen dat de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn is losgelaten. De ambitie van het nieuwe college is om zo spoedig mogelijk klimaatneutraal en koploper in de energietransitie te zijn.

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop wil het college grootschalige opwekking van lokale, duurzame energie mogelijk maken. Bij het realiseren van deze ambitie gaat het om het zoeken naar een optimum tussen verschillende belangen. In lijn met de opdracht van de gemeenteraad werken we daarom aan de uitwerking van minimaal vier scenario’s. Als deze scenario’s voldoende zijn uitgewerkt legt het college ze voor aan de raad met daarbij een advies.

In opdracht van de gemeente wordt samen met onder meer de roeiers onderzoek gedaan naar de inpassing van een roeibaan in Rijnenburg. Dit gebeurt in samenhang met de aanleg van het energielandschap.


     

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op TwitterUitschrijven