Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

Mei 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Eerste werkbijeenkomst goed bezocht
Op donderdag 17 mei was de eerste werkbijeenkomst in De Schalm in De Meern. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot. Tijdens de bijeenkomst liepen de bezoekers een route langs verschillende onderdelen.


De route begon met een kort introductiefilmpje over de aanleiding en het proces (zie filmpje) en een korte impressie van de zes schetsen (zie filmpje). Daarna kon iedereen door de verschillende ruimtes lopen waar informatie werd gegeven en vragen konden worden gesteld over onder andere:


•    het proces;
•    de eerste 6 schetsen van scenario’s;
•    de effecten van de verschillende scenario’s, zoals zicht, slagschaduw en

      geluid.

Aan het eind van de route konden bezoekers hun reactie geven en ook zelf een scenario uitwerken samen met medewerkers van ontwerpbureau Bosch Slabbers.

Vervolg
De reacties die tijdens deze werkbijeenkomst zijn verzameld bundelt de gemeente in een reactiedocument. Zodra dit is gebeurd laten we deze op de website zien. De opmerkingen en ideeën worden gebruikt om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken.


De informatie die tijdens de werkbijeenkomst is gepresenteerd is te vinden op de website. 


Reactie op schetsen van de scenario’s
De schetsen van de scenario's en de andere panelen staan sinds vrijdag 18 mei op de website van de gemeente. Reacties die voor 28 mei 2018 om 09.00 uur bij de gemeente binnen zijn, worden meegenomen in de verdere uitwerking van de scenario's. Reacties die daarna binnenkomen zullen na de tweede werkbijeenkomst op 30 juni worden meegenomen. Ook tijdens de tweede werkbijeenkomst kan worden gereageerd op de verder uitgewerkte scenario's. Reacties kunt u mailen naar: duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

Aankondiging: tweede werkbijeenkomst 30 juni
Naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht aan de slag om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Hiervoor maken zij gebruik van de opmerkingen en ideeën die tijdens de werkbijeenkomst zijn verzameld. Daarnaast vormen de gesprekken met belangengroepen die nog worden gevoerd input voor de verdere uitwerking van de scenario’s. Het resultaat van de verdere uitwerking wordt tijdens de tweede werkbijeenkomst gepresenteerd. U bent van harte welkom.

Wanneer: Zaterdag 30 juni 2018
Waar: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein.

Het exacte tijdstip van de tweede werkbijeenkomst maken we later bekend, onder andere via onze website en deze nieuwsbrief.

Aanpassing ontwerpproces
Bij de start van het ontwerpproces is een uitwerkingsgroep samengesteld met 13 deelnemers. Vlak voor de eerste werkbijeenkomst hebben zes leden aangegeven niet langer deel uit te willen maken van de uitwerkingsgroep. De overige leden van de uitwerkingsgroep willen betrokken blijven bij het ontwerpproces, maar niet in de huidige vorm. Hiermee is een einde gekomen aan het bestaan van de uitwerkingsgroep. Het ontwerpproces is hierop aangepast.  
 
In het kort komt de aanpassing er op neer dat:


•    Verschillende bewoners(groepen) en belangenorganisaties worden uitgenodigd

      om belangen in te brengen in het ontwerpproces.
•    De gemeente de regie op het proces meer naar zich toetrekt.
•    Een aantal leden van de voormalige uitwerkingsgroep de mogelijkheid krijgt

     een eigen scenario te ontwikkelen. Dit scenario krijgt een plek op de tweede

     werkbijeenkomst.
•    De rol van de onafhankelijk procesbegeleider meer wordt toegespitst op het

     waarborgen van het proces en het opstellen van een procesverslag.

Het college heeft de gemeenteraad hier op 16 mei 2018 via een raadsbrief over geïnformeerd.

Heeft u vragen over de voormalige uitwerkingsgroep, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke procesbegeleider, Marion van der Voort. U kunt haar bereiken via duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.


Raadsinformatiebijeenkomst
De gemeenteraad van Utrecht organiseert op 31 mei 2018 een raadsinformatiebijeenkomst over Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Er zijn verschillende werkvormen voor een raadsinformatiebijeenkomst. Voor dit onderwerp heeft de raad gekozen voor een technische bijeenkomst. Dit betekent dat wethouder(s) en/of ambtenaren de raadsleden informeren over het onderwerp en de raad de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Bij deze bijeenkomst kunt u zelf niet meepraten, u bent wel welkom als toehoorder.  

Wanneer: donderdag 31 mei 2018 van 20.00 tot 21.30 uur
Waar: stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht

Meer informatie over de raadsinformatiebijeenkomst vindt u op de website van de gemeenteraad.

         
     

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op TwitterUitschrijven