Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

oktober 2018
 

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie?  En hoe kunnen we dat combineren met andere activiteiten in dit gebied? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Hiervoor werden verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit deden we samen met u. Begin 2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht, na het raadplegen van de buurgemeenten, een besluit over de zes onderscheidende scenario’s. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Scenario’s en begeleidende documenten op de website
Om u goed te kunnen voorbereiden op de derde en tevens laatste werkbijeenkomst staan de scenario’s en begeleidende documenten op onze website. Dit zijn documenten waar we tijdens de werkbijeenkomst het gesprek over zullen hebben, het is daarom handig deze van tevoren te bekijken.


U kunt tijdens de werkbijeenkomst vragen stellen en reageren op eventuele onduidelijkheden en onjuistheden in deze producten, die naar aanleiding van de eerdere werkbijeenkomsten en gesprekken met belangengroepen zijn opgesteld. De gespreken voeren we in kleine groepen zodat iedereen voldoende gelegenheid krijgt zijn of haar vragen beantwoord te krijgen en eventuele opmerkingen te plaatsen bij de documenten. De documenten waarin de opbrengsten van de vorige werkbijeenkomsten zijn verwerkt staan ook op de website.


Laatste werkbijeenkomst op 9 oktober a.s.
Op dinsdag 9 oktober a.s. vindt de derde en laatste werkbijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om tussen 18.00 en 21.00 uur langs te komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC Restaurant), Meerndijk 59, Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met de gemeente Utrecht in gesprek over de opbrengst van het ontwerpproces.

Vooraf aanmelden
De derde werkbijeenkomst is opgedeeld in drie verschillende gespreksrondes die ieder een uur duren. U kunt zich tot zondag 7 oktober a.s. voor één van de gespreksrondes aanmelden via de website. Zonder aanmelding is het niet mogelijk om deel te nemen aan de gespreksrondes. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk maandag 8 oktober per e-mail een bevestiging van ons. Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan we in deze drie gespreksrondes kunnen plaatsen, dan zullen we nog een extra gespreksronde aanbieden.

Wat kunt u verwachten?
De derde werkbijeenkomst is qua inhoud en opzet anders dan de voorgaande werkbijeenkomsten. Eerder haalden we ideeën op voor de verdere uitwerking van de scenario’s van het energielandschap. De initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht hebben deze opmerkingen en ideeën zo goed mogelijk verwerkt in de scenario’s. Tijdens deze laatste werkbijeenkomst kunt u vragen stellen en reageren op eventuele onduidelijkheden en onjuistheden in de uitgewerkte scenario’s en bijbehorende documenten.

Gesprekstafels
De derde werkbijeenkomst is opgedeeld in drie verschillende gespreksrondes, die ieder één uur duren. U kunt bij één gespreksronde aanwezig zijn. Dit doen we om iedereen de kans te geven te reageren op de documenten. Dit betekent dat u alleen op het tijdstip waarop u bent ingedeeld in gesprek kan gaan over de opbrengsten van het participatieproces.

Op het uur dat u bent ingedeeld, gaat u naar een aparte zaal waar u kunt deelnemen aan verschillende gesprekstafels over de scenario’s en bijbehorende documenten. De gespreken voeren we in kleine groepen zodat iedereen voldoende gelegenheid krijgt zijn of haar vragen beantwoord te krijgen en opmerkingen te plaatsen bij de documenten. De tafels waaraan we de gesprekken voeren gaan over drie thema’s:

•    De scenario’s en bouwstenen voor het energielandschap
•    De rapportage slagschaduw en geluid
•    De opbrengsten uit eerdere bijeenkomsten en het vervolgproces.

De documenten waarin deze thema’s zijn uitgewerkt staan op de website.

En verder…
Buiten het uur waarop u deelneemt aan een gespreksronde bent u tussen 18.00 en 21.00 uur vrij om in gesprek te gaan met de gemeente, initiatiefnemers en de onafhankelijk procesbegeleider. Ook kunt u dan informatie krijgen over het vervolgproces.

Vervolgproces
Na de derde werkbijeenkomst worden de reacties gebundeld en samen met de scenario’s en bijbehorende documenten aangeboden aan de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Montfoort en Woerden en de provincie Utrecht. Zij krijgen de gelegenheid een reactie uit te brengen op de scenario’s. Vervolgens zal het college van de gemeente Utrecht haar advies uitbrengen en dit voorleggen aan de gemeenteraad van Utrecht die hier vervolgens een besluit over neemt.
     

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op TwitterUitschrijven