Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Landgoederen

Juni 2015

 

Stadskantoor

 

In de vijfde nieuwsbrief over de landgoederen van dit jaar leest u meer over de informatieavond van 17 juni, de duikers aan de Rhijnauwenselaan, de feestelijke opening van de kas op Amelis'Hof, het onderzoek naar asbest in weide Oud Amelisweerd, de voortgang van de werkzaamheden aan Tuin Oud Amelisweerd en de brug over het Jaagpad.


 

Uitnodiging informatieavond 17 juni

Woensdagavond 17 juni vindt er een informatieavond plaats. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur op de beheerpost aan de Rhijnauwenselaan.

 

Als voornaamste onderdeel staat op de agenda de presentatie van de plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos en Tuin Rhijnauwen en Huisbos. U kunt ook per e-mail reageren op deze plannen onder vemelding van Engelsewerk en Slingerbos of Tuin Rhijnauwen en Huisbos naar oost@utrecht.nl. 


 

Vervanging duikers Rhijnauwenselaan

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat drie duikers op de Rhijnauwenselaan vervangen. Aanleiding hiervoor is de onvoldoende afvoercapaciteit van de huidige duikers. De nieuwe duikers krijgen een grotere doorsnede, waardoor de afvoercapaciteit ook groter is. Eén van de duikers bevindt zich onder de openbare weg. De weg van en naar de Provinciale weg blijft bereikbaar, maar enige verkeershinder is niet uit te sluiten. Twee bomen staan boven de duiker en moeten vanwege de werkzaamheden gerooid worden. Op dezelfde locatie worden twee nieuwe bomen geplant om de laanstructuur te herstellen.

 

Naar verwachting starten de werkzaamheden eind augustus 2015. Op dit moment bereidt HDSR de vergunningsaanvraag voor. Zodra er meer bekend is over de plannen kunt u dit op onze website en in de nieuwsbrief teruglezen.


 

Opening kas Amelis'Hof 9 mei

Op zaterdag 9 mei is de nieuwe, historische kas samen met de buitenkeuken en de leemoven op Amelis'Hof op feestelijke wijze geopend. Wethouder Rob Zakee van Bunnik en wethouder Kees Geldof waren hierbij aanwezig. Kijk voor meer informatie en foto's op de Facebook van Amelis'Hof.

 

Foto door Mike Roelofs


 

Onderzoek asbest in weide Oud Amelisweerd

Tijdens vooronderzoek voor de aanleg van een kavelpad is in een lokale ophoging van grond in het weiland naast het Trapeziumbos asbest aangetroffen.

De gemeente heeft direct passende maatregelen genomen. Het terrein is afgezet en de gemeente heeft opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf om nader onderzoek te doen. Op dinsdag 9 juni vindt dit onderzoek plaats. Er wordt dan gekeken waar het asbest zich bevindt en om hoeveel asbest het gaat. Aangetroffen asbestmateriaal wordt direct verwijderd. We weten al dat het gaat om plaatsgebonden materiaal dat zich in de grond bevindt. Hierdoor vormt het asbest in de weide geen gevaar voor mens of dier.

Er wordt veilig gewerkt volgens het asbest-protocol, wat betekent dat er tijdens het onderzoek beschermende kleding (witte pakken) wordt gedragen. Asbest kan een risico voor de gezondheid vormen als vezels vrij komen en die ingeademd worden. Dat is in deze weide niet het geval.


Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, neemt u contact op met projectleider Sander Rijksen, via 030-2860000.


 

Voortgang werkzaamheden Tuin Oud Amelisweerd

De verharding van de bestrating rondom het koetshuis is afgerond. Op dit moment voeren we de werkzaamheden op het nieuwe voorplein van het MOA uit. Op het voorplein worden nieuwe plantvakken en bestrating aangebracht en de zeer oude ijsselsteentjes worden teruggebracht.

 

Voor de oude buxus struiken bij de Kettingbrug is een nieuwe plek gevonden bij de vijver naast een andere groep buxus.

 

De aanleg van het pad naar de IJsheuvel is gestart. Dit pad legt de verbinding met de rest van Oud Amelisweerd. Kijk op de website voor meer informatie over Tuin Oud Amelisweerd.


 

Brug bij Jaagpad

De vergunningsaanvraag voor het vervangen van de duiker bij het Jaagpad door een voetgangersbruggetje is in voorbereiding. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind oktober. Op de pagina brug over het Jaagpad kunt u de ontwikkelingen over dit project volgen.


 

En verder...

  • Welkomstborden: wellicht heeft u het gezien, de groene welkomstborden zijn tijdelijk weggehaald. De borden worden voorzien van een actuele kaart en over een aantal weken weer teruggeplaatst. Daarnaast komen er een aantal nieuwe welkomstborden bij.

 

  • Voetgangersbruggen in Engelse Werk/Slingerbos: de voetgangersbruggen in het Engelse Werk/Slingerbos zijn in slechte staat en moeten vervangen worden. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de benodigde fundering.

 

  • Baggerwerkzaamheden: eind augustus en in september vinden er baggerwerkzaamheden plaats.  Op de landgoederen herhalen we het baggeren eens in de 5 jaar.

 

  • Met spoed beuk gekapt op Oud Amelisweerd: op zaterdag 9 mei heeft de gemeente Utrecht met spoed een beuk gekapt. De boom dreigde om te vallen, waardoor spoedmaatregelen nodig waren voor de veiligheid van bezoekers van de landgoederen.
       
     
Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter


Inschrijven

Uitschrijven