Klik hier voor de html versie  
     
Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Utrecht transformeert!
Nieuws voor professionals over ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk

Augustus 2015

 
Kopfoto Transformaties
 

In deze digitale nieuwsbrief Utrecht transformeert staan de grote transformaties in het sociaal domein centraal. De gemeente en haar partners informeren u over belangrijke ontwikkelingen, ervaringen van betrokkenen, goede voorbeelden en allerlei wetenswaardigheden. In dit nummer leest u over:

  • De positie van de cliënt in het nieuwe zorgsysteem.
  • Patricia van Ee, gezinstherapeut bij De Rading, over de samenwerking met het buurtteam.
  • De pilot met het digitale Platform Expertise Jeugd.
  • Onbeperkt aan de slag, voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Fiom Utrecht en hun ondersteuning.
  • Het voortgezet onderwijsteam.
  • Het Initiatievencafé zorg en welzijn op 17 september a.s. 
  • De Week van de Alfabetisering.

 

De positie van de cliënt in het nieuwe zorgsysteem

Sinds 1 januari 2015 kunnen alle inwoners van Utrecht met problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer terecht bij het buurtteam. Medewerkers van het buurtteam bekijken samen met de cliënt (en diens gezin) de zorgvraag en eventueel de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 

Lees hier verder.


 

Interview met Patricia van Ee, gezinstherapeut bij De Rading

Patricia van Ee werkt al 25 jaar bij De Rading met veel enthousiasme in verschillende functies. Nu is zij gezinstherapeute bij CLAS (behandeling van het gezin na seksueel misbruik) en medewerkster van het Frontoffice Jeugdhulp op Maat. In dit korte interview gaat zij in op de samenwerking tussen de buurtteams en de specialistische zorg en de situatie een half jaar na de transitie.

Lees hier verder.


 

Pilot Platform Expertise Jeugd

De buurtteams en het Netwerk voor Jeugd werken samen aan een efficiënte consultatie van en verwijzing naar aanvullende specialistische zorg voor jeugd. Er is gestart met de pilot van een digitale tool: Platform Expertise Jeugd. De pilot draait om de consultatiefunctie, waarbij buurtteammedewerkers een beroep doen op de expertise van de specialistische zorg voor jeugd. Het doel is om gezinnen en kinderen eerder, sneller en beter te helpen bij complexe casussen.

Lees hier verder.


 

Onbeperkt aan de slag, voor mensen met een arbeidsbeperking
Heeft u veel contact met mensen met een arbeidsbeperking? En wil hij of zij graag werken, maar is het lastig om aan een baan te komen? Wijs dan op het platform www.onbeperktaandeslag.nl!

Dit is het platform waar werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar kunnen vinden.

Lees hier verder.  

Steun voor jonge ouders

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Toch is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat als er geen geld is voor luiers, kleertjes of vitamines? Jessica Schot is gespecialiseerd maatschappelijk werker bij Fiom Utrecht en maakt regelmatig mee hoe armoede mensen voor heel moeilijke keuzes stelt.

Lees hier verder.


 

Stedelijk vo-team van start

Vanaf 1 augustus is het vo-team jeugd en gezin van start gegaan onder verantwoordelijkheid van Lokalis. Dit team wordt specifiek ingezet op en voor alle vo (voortgezet onderwijs) scholen en enkele vso (voortgezet speciaal onderwijs) scholen in de stad Utrecht. We spreken met teammanager Esther Schepers.

Lees hier verder.


 

Save the date: 17 september Initiatievencafé zorg- & buurtinitiatieven

Gezocht: experts op het gebied van zorg en welzijn die op donderdag 17 september tijdens het Initiatievencafé met Utrechtse initiatiefnemers willen meedenken om hun zorg- of buurtinitiatief een stap verder te brengen. Kom en doe mee, en attendeer initiatiefnemers die u kent op deze bijeenkomst.

Lees hier verder.


 

Onder de aandacht

Tijdens de Week van de Alfabetisering hebben we in Utrecht een programma samengesteld met als thema taal voor de toekomst. Lezen en schrijven is namelijk essentieel voor de toekomst van iedereen. We willen tijdens deze week Utrechtse ouders stimuleren om kinderen voor te lezen, leesplezier te bevorderen en waar nodig hun eigen taalvaardigheid te verbeteren. De Week van de Alfabetisering Utrecht sluit aan op de landelijke Week van de Alfabetisering.


 

Vragen
Heeft u vragen als professional aan de gemeente in het kader van de WMO of de Zorg voor Jeugd dan kunt mailen naar partnerstransities@utrecht.nlColofon

De digitale nieuwsbrief transformaties is gemaakt door de gemeente Utrecht in
samenwerking met verschillende partners: Incluzio (buurtteamorganisatie sociaal), Lokalis (buurtteamorganisatie jeugd), U Centraal en De Rading.
©U kunt de teksten uit de nieuwsbrief gebruiken. Bedenk wel dat die gemaakt zijn
voor professionals, intermediairen en andere belangstellenden; mensen met voorkennis dus. Wilt u andere doelgroepen informeren dan is er waarschijnlijk een bewerking van de teksten nodig.

       
     
Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter


Inschrijven

Uitschrijven