Gemeente Utrecht logos
 
         
  Gele balk  

Nieuwsbrief Utrecht Binnenstad2040

Juli 2019
 
Kopfoto Binnenstad
 
 

Alsjeblieft! Nieuwsbrief nummer 1
Zo aan het begin van de zomervakantie brengen wij je het nieuws over wat er speelt rondom de toekomst van de Binnenstad.


 

Het was 22 mei volle bak in museum Speelklok. Bijna 200 inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen ontmoetten elkaar en spraken over wat zij belangrijk vinden aan de Binnenstad. In de weken voor de bijeenkomst werden al veel wensen en waarderingen opgehaald, ruim 1200 mensen gaven hieraan gehoor! Klik hier voor een terugblik op deze bijeenkomst en de input die gegeven is.


 

Kopfoto Binnenstad

 

Het zit ‘m in….
Wat vinden mensen nu belangrijk aan de Binnenstad? Op deze vraag hebben honderden mensen gereageerd. De uitspraken gingen onder meer over diversiteit (‘diversiteit in alle facetten’, ‘verschillende mensen kunnen er prettig verblijven’, ‘een bruisende binnenstad’..), saamhorigheid (‘ontmoeting is belangrijk’, ‘de intieme omvang’, ‘bewoners zorgen voor verbinding’...), eigenheid van de Binnenstad (‘het zit ‘m niet in de stenen, maar in de sfeer’, ‘het historisch karakter’, ‘de grachten, panden, werven en de Dom’…) en kwaliteit (‘oog voor allure’, ‘menselijke maat’, ‘rustige plekken voor iedereen’, ‘goede balans’…). De reacties werken wij verder uit in een stuk over de betekenis van de Binnenstad.


Omschrijving   Wat vind jij?
De meningen die we tot nu toe hebben opgehaald over de Binnenstad zijn voornamelijk eensgezind, hier en daar wat uiteenlopende opvattingen. Wij zijn best nieuwsgierig wat jij vindt van een aantal uitspraken. Kijk hier voor de stellingen.

Waar staan we nu?
Wij hebben veel binnengekregen; wensen, vraagstukken, dilemma’s, opmerkingen… ‘Maak daar maar eens chocola van...’, hoorden we vaak. Geen makkelijke klus en zeker niet iets wat we in klein comité eventjes kunnen ophoesten. Daarom hebben we de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd en dit besproken met de Binnenstadgroep en medewerkers van vakafdelingen van de gemeente. Wij hebben al een gemeentelijke Omgevingsvisie. Welke opgaven zien we voor de Binnenstad en hoe onderscheiden die zich van de gemeentelijke opgaven? En welke bouwstenen horen hierbij? Tijdens een werkconferentie in het najaar willen wij de kernopgaven voor de Binnenstad graag bespreken met de stad. Het gaat dan om vragen als: hoe gebruiken we ons erfgoed als basis voor de toekomst? Wie wonen er in 2040 in de Binnenstad? Hoe ziet onze openbare ruimte er uit? Hoe organiseren we mobiliteit en logistiek? Laat ons weten wat jij vindt dat de belangrijkste opgaven voor de Binnenstad van 2040 zijn. Lees hier meer over de vervolgstappen >>

Kopfoto BinnenstadOnline samenwerken
De Binnenstad is voor iedereen belangrijk, daarom willen wij de visie op de toekomst met alle betrokkenen maken. Iedereen die zich betrokken voelt bij de Binnenstad krijgt de kans om mee te denken of mee te doen. Niet alleen tijdens verschillende bijeenkomsten, ook kan dit nu via ons online samenwerkingsplatform, Ubinnenstad2040.nl. Documenten, peilingen, agenda’s…wij maken het graag zo transparant en actueel mogelijk. Het platform verandert regelmatig, soms staat er een peiling op en soms willen we graag iets anders onder de aandacht brengen. Wij bewegen graag mee!

Omschrijving  

Leestips voor de vakantie!

Om je voor te bereiden op de werkconferentie staan er al verschillende documenten op het online platform. Ons motto is ‘Alle kennis, vragen, opgaven en ideeën open op tafel’. Dit betekent dat we zoveel mogelijk documenten online zetten. Klik hier voor de documenten.


afb1
 
     

 

Utrecht op Twitter Volg ons op twitter @UBinnenstad2040